Voorzitters Onderwijsraad en AWTI publiceren gezamenlijk blog over Europees onderwijs, onderzoek en innovatie

Maak serieus werk van een strategische agenda als het gaat om Europees beleid voor onderwijs, onderzoek en innovatie en wees zichtbaar en actief op het Europese speelveld. Voorzitters Edith Hooge (Onderwijsraad) en Eppo Bruins (AWTI) onderstrepen met een gezamenlijk blog nogmaals deze boodschap uit recent gepubliceerde adviezen.

In afzonderlijke adviezen brachten beide adviesraden eerder een overlappende boodschap. De raden constateren een afwachtende houding van de Nederlandse regering ten aanzien van Europa. Een actieve houding is om meerdere redenen van belang. 

Actief in Europa

De Onderwijsraad publiceerde in maart jl. het advies ‘Actief in Europa’. Daarin adviseert de raad de onderwijsministers om in samenspraak met het onderwijsveld te zorgen voor een strategische agenda, die duidelijkheid biedt over de Nederlandse ambities voor Europees onderwijsbeleid. Zo ontstaat focus en houvast voor het onderwijsveld en de overheid, kan Nederland beter inspelen op kansen en risico’s van Europees onderwijsbeleid en er zelf aan bijdragen.

Strategisch samenspel

Kort daarna bracht de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) ‘Strategisch samenspel’ uit. De AWTI adviseert het kabinet om proactief en strategisch in Brussel te opereren met een gerichte agenda voor onderzoek en innovatie. Nederland mist nu kansen in onderzoek en innovatie omdat nationaal en Europees beleid op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie los van elkaar staan.