Studie: Naar excellente scholen, leraren, leerlingen en studenten

Op verzoek van de Onderwijsraad beantwoordt het onderzoeksbureau ITS in deze publicatie een aantal vragen rondom excellentie in het onderwijs.