Mirjam van Leeuwen

Mirjam van Leeuwen

Functie
Secretaris-directeur
E-mailadres
m.vanleeuwen@onderwijsraad.nl

Drs. M.P. (Mirjam) van Leeuwen heeft eerder verschillende functies vervuld bij het Rijk. Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was zij o.a. programmamanager Registers en Beroepsorganisatie en plaatsvervangend afdelingshoofd Strategisch Arbeidsmarktbeleid bij de directie Leraren. Voor haar komst naar de Onderwijsraad voerde ze in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verkenning uit naar de maatschappelijke diensttijd. Ze is kunsthistorica en heeft een opleiding strategisch leiderschap gevolgd bij Nyenrode Business Universiteit.

Verder is Mirjam voorzitter a.i. van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderpostzegels.