Over ons

Goed onderwijs voor iedereen: dat is waar de Onderwijsraad met zijn adviezen aan bijdraagt. De Onderwijsraad is al ruim 100 jaar hét onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering en het parlement. Hij brengt, gevraagd en ongevraagd, gefundeerde adviezen uit. Daarbij beziet de raad het hele onderwijs: van voorschoolse opvang en basisschool tot voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de permanente educatie.