Werkprogramma en jaarverslag

Jaarlijks brengt de Onderwijsraad zijn werkprogramma uit. Hierin staat over welke onderwerpen de Onderwijsraad het komende jaar gaat adviseren. Het werkprogramma van de Onderwijsraad stuurt de regering tegelijk met de Rijksbegroting op Prinsjesdag naar het parlement.

Publicaties