Werkprogramma 2021

Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen? Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken? Hoe kan het hoger onderwijs het beste worden ingericht? En hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen? Het Werkprogramma 2021 schetst welke adviezen en verkenningen de Onderwijsraad in 2021 uitbrengt.

Beeld: ©Onderwijsraad

De raad heeft het Werkprogramma 2021 opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld. Op Prinsjesdag stuurt de regering het werkprogramma van de Onderwijsraad tegelijk met de Rijksbegroting naar het parlement.

Focus voor 2021

In 2021 brengt de Onderwijsraad adviezen en verkenningen uit over:

  • Technologie en onderwijsleerprocessen
  • Differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel
  • Overgangen naar en binnen het hoger onderwijs en
  • Extern toezicht

Daarnaast publiceert de raad in 2021 adviezen uit eigen beweging over de vrijheid van onderwijs en over privaat aanbod in het onderwijs. Deze adviezen schuiven door uit 2020.

Kort en wendbaar werkprogramma

Zowel het onderwijsveld als de overheid staan voor uitdagingen om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. De raad kiest daarom komend jaar voor een kort en wendbaar programma dat ruimte laat voor mogelijke corona-gerelateerde adviesvragen gericht op de langere termijn.