Werkprogramma 2020

Waardoor presteren meisjes in het onderwijs beter dan jongens? Wat is de betekenis van de vrijheid van onderwijs in deze tijd? En hoe kan zo goed mogelijk tegemoet worden gekomen aan leerlingen met speciale leer- en ontwikkelbehoeften? Dat zijn enkele van de vraagstukken waarover de Onderwijsraad in 2020 adviezen uitbrengt. Dit staat in het ‘Werkprogramma 2020’ dat de Onderwijsraad zoals gewoonlijk op Prinsjesdag heeft gepubliceerd.

Het Werkprogramma 2020 is opgesteld mede op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, de Tweede Kamer en een groot aantal betrokkenen in het onderwijsveld. Dit is het eerste werkprogramma van de nieuw samengestelde raad, die op 1 januari 2019 is aangetreden. In 2020 gaat de Onderwijsraad de volgende adviezen en verkenningen uitbrengen,  deels op verzoek van het ministerie van OCW of de Tweede Kamer, deels uit eigen beweging:

  • Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs
  • Passend onderwijs
  • Onderwijs besturen: een gedeelde verantwoordelijkheid
  • Onderwijs naast het publiek bekostigd aanbod
  • Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

Vier inhoudelijke speerpunten

Bij het uitbrengen van zijn adviezen hanteert de raad de komende jaren de volgende vier inhoudelijke speerpunten:

  • Publiek en privaat in het onderwijs
  • Onderwijs en technologie
  • Differentiatie en selectie
  • Artikel 23 Grondwet: onderwijs als aanhoudende overheidszorg