Jaarverslag 2020

Goed onderwijs voor iedereen. Dat is waar de Onderwijsraad ook in 2020 met vijf adviezen en een verkenning aan heeft bijgedragen. Zo adviseerde de raad over inclusiever onderwijs, sekseverschillen in het onderwijs en over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.