Jaarverslag 2022

Goed onderwijs voor iedereen, dat is waar de Onderwijsraad ook in 2022 met adviezen en een verkenning aan heeft bijgedragen. Zo adviseerde de raad onder andere over de inzet van intelligente technologie, de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs, en het externe toezicht op onderwijskwaliteit.