Evaluatie Onderwijsraad 2013-2018

Hoe heeft de Onderwijsraad in de periode 2013-2018 gefunctioneerd? En wat kan de Onderwijsraad in zijn functioneren verbeteren? Deze vragen stonden centraal in het evaluatieonderzoek naar het functioneren van de Onderwijsraad over de periode 2013-2018. Het onderzoek is uitgevoerd door de Risbo, een onafhankelijk instituut verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van de kaderwet adviescolleges wordt de Onderwijsraad elke vier jaar geƫvalueerd.

De Onderwijsraad is blij met de uitkomsten van de evaluatie. We worden ervaren als een gezaghebbend, onafhankelijk en deskundig adviesorgaan en de kwaliteit van onze analyses en adviezen wordt hoog gewaardeerd. De raad zet zich in om deze positieve waardering vast te houden.

De evaluatie levert ook een aantal waardevolle aanbevelingen op, zoals het scherper kijken naar het aantal adviezen en de timing ervan. Deze aanbevelingen krijgen een plaats in het proces rondom de advisering, in stakeholdermanagement en in strategische communicatie.

Daarnaast schetst de evaluatie een aantal interessante denkrichtingen. Voorbeelden hiervan zijn meer zichtbaarheid van de raad in het maatschappelijk debat versus distantie die een gezaghebbend adviesorgaan kenmerkt. En focus op strategische vraagstukken versus vertaling van de adviezen naar de onderwijspraktijk via bijvoorbeeld een concreet handelingsperspectief. Met deze denkrichtingen kan de raad nader koers bepalen in de komende periode.

De Onderwijsraad heeft de evaluatie toegezonden aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.