Brief aan informateur

De formerende partijen staan voor ingewikkelde keuzes, ook als het gaat om onderwijs. In een brief aan de informateur schetst de Onderwijsraad wat nodig is voor het onderwijs en welke grote vraagstukken er spelen.

De raad adviseert het nieuwe kabinet te zorgen voor een lange-termijnaanpak voor het onderwijs en niet te bezuinigen op onderwijs. De raad benadrukt hierbij dat onderwijs een investering is met individuele en maatschappelijke opbrengsten die zich een leven lang uitbetalen, en adviseert dit perspectief mee te nemen in de besluitvorming over onderwijsuitgaven binnen de rijksbegroting. 

Studenten lopen buiten lachend naast elkaar
Beeld: ©Onderwijsraad