Studie: Onderwijs en opvang voor jonge kinderen

Ter voorbereiding op zijn advies over een nieuwe kleuterperiode in de basisschool heeft de Onderwijsraad aan het Kohnstamm Instituut gevraagd gegevens te verzamelen over de deelname aan opvang voor driejarigen en de kwaliteit van opvang en onderwijs voor drie- en vierjarigen.