Studie: Wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo

Op 20 juni 2011 werd APS benaderd door de Onderwijsraad met de vraag in een beknopte notitie enige achtergrondinformatie te geven over de actuele stand van zaken van het wiskundeonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo.