Studie: De bestrijding van onderwijsachterstanden

Het ITS heeft op verzoek van de Onderwijsraad een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden.Het ITS heeft op verzoek van de Onderwijsraad een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden.

Het eindrapport bestaat uit twee delen:

  • De eerste studie betreft een review van de opbrengsten van het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid gedurende de periode 1985-2012.
  • In de tweede studie wordt een overzicht gegeven van wat momenteel als effectieve manieren van achterstandsbestrijding worden gezien.