Studie: De toekomstbestendigheid van het Nederlandse Onderwijssysteem

Dit startdossier, geschreven door dr. Henno Theisens, geeft in de eerste plaats een overzicht van trends die er mogelijkerwijs toe leiden dat het onderwijssysteem in de toekomst onder druk zal komen te staan. Daarnaast bevat het dossier een overzicht van vijf zwakke plekken in het Nederlandse systeem.