Studie: Internationalisering van de jongerencultuur

In hoeverre en op wat voor manier is internationalisering van invloed op de Nederlandse jongerencultuur? Op deze vraag probeert bureau voor jongerenonderzoek Youngworks in deze studie een antwoord te geven. De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek, aangevuld met inzichten uit twee focusgroepen met jongeren tussen veertien en negentien jaar.