Studie: Startdossier internationaliseringsagenda voor het onderwijs 2015-2020

Deze studie, geschreven door dr. Henk Oonk, gaat uit van twee centrale vragen: Wat doen scholen in het po, het vo en het mbo momenteel aan internationalisering? Wat is de stand van zaken in andere landen omtrent internationalisering? Doen ze daar andere dingen? Loopt Nederland voor/achter op bepaalde gebieden? Wat is succesvol gebleken in het buitenland?