Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit vormt de basis voor de bijdrage die het onderwijs op langere termijn levert aan brede welvaart, talentontwikkeling, arbeidsmarktpotentieel, sociale cohesie, economische waarde, gezondheid en welzijn. De overheid heeft de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs van voldoende kwaliteit voor iedere leerling en student. En voor de borging hiervan met extern toezicht.

Onderwijskwaliteit is dan ook een belangrijk thema in de adviezen en verkenningen van de raad. De Onderwijsraad kijkt naar de kwaliteit van onderwijs in brede zin en naar de voorwaarden die deugdelijk onderwijs mogelijk maken. De raad bevordert met zijn adviezen de discussie over de vraag waar onderwijskwaliteit uit bestaat en hoe die bevorderd en geborgd kan worden.

Adviezen en adviezen in voorbereiding