Persbericht: Maatschappelijk belang van onderwijs weegt het zwaarst

Voorzitter prof. dr. Maassen van den Brink van de Onderwijsraad heeft vandaag de verkenning De  leerling centraal? overhandigd aan minister Bussemaker. De verkenning gaat over de vraag wat het  betekent om de leerling centraal te stellen in het onderwijs, en waar de grenzen liggen van deze  ambitie. De Onderwijsraad vindt dat daar waar maatschappelijke belangen en wensen van individuen  of groepen botsen, het maatschappelijk belang van onderwijs het zwaarst moet wegen.