Studie: De leerling centraal - analyse

Het startdossier van Cornelisz en Van Halem heeft als doel om het debat rondom de consequenties van leerling-centraal te structureren door verschillende scenario’s te schetsen vanuit verschillende perspectieven; gesubstantieerd door zowel empirische literatuur als onderwijskundige rapporten. In de notitie zijn verschillende verschijningsvormen van leerlingcentraal onderwijs ingedeeld aan de hand van twee dimensies; differentiatie en regie. Daarmee wordt geanalyseerd hoe de ontwikkeling naar leerlingcentraal onderwijs consequenties kan hebben voor verschillende onderwijsuitkomsten en hoe dit samenhangt met (veranderingen in) beleidsinstrumenten.