Studie: Het centraal plaatsen van de leerling. Mogelijkheden en grenzen van personalisering

Het startdossier van Simons bestaat uit drie delen met op het einde een samenvattend besluit. Het eerste deel presenteert een discoursanalyse van het centraal plaatsen van de leerling. Het tweede deel bevat een analyse van twee architecturen van de organisatie van leren en onderwijs. Het derde deel behelst een onderwijspedagogische evaluatie van personalisering in en van het onderwijs.