Welzijn en onderwijs

De afgelopen jaren zijn er steeds meer signalen dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. In het voortgezet onderwijs stijgt het aantal leerlingen met emotionele problemen flink. Ook in het basisonderwijs kampen veel leerlingen met emotionele problemen en vermindert het welbevinden. Op de drempel van het vervolgonderwijs ervaren jongeren druk om de ‘juiste’ opleiding te kiezen en zich te onderscheiden van anderen.

Scholieren lopen trap af
Beeld: ©Onderwijsraad

Studenten zijn bezorgd over hun toekomst, zoals werk, een betaalbaar huis en gelijke kansen. Leraren uiten hun zorgen over de invloed van sociale media en over de kwetsbaarheid van leerlingen. School, opleiding en studie zijn belangrijke plekken om bij te dragen aan de veerkracht van jonge mensen en hen te leren omgaan met stress en druk. Maar het zijn ook plekken waar stress en druk juist ontstaan. Dan gaat het niet alleen om prestatiedruk, maar ook om sociale druk die wordt gevoeld tussen leerlingen en tussen studenten. En om druk die voortkomt uit toenemende individualisering, ook in het onderwijs. Welke rol spelen toetsen en examens hierbij? En hoeveel ruimte blijft er voor pedagogisch handelen, gezien de groeiende tendens in het onderwijs om problemen vanuit medisch of therapeutisch oogpunt te benaderen?

Verkenning in voorbereiding

In deze verkenning uit eigen beweging buigt de raad zich over de vraag: Wat is in de structuur en cultuur van het onderwijs nodig om op een pedagogisch verantwoorde en gezonde manier bij te dragen aan de scholing en vorming van kinderen en jongeren?

Deze verkenning verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025.