Adviezen in voorbereiding

Op deze pagina vindt u een overzicht van de adviezen en verkenningen waar de Onderwijsraad momenteel aan werkt.

Meisjes aan rekstok

Vrijheid van onderwijs

Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De raad verkent welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft in deze tijd. Lees verder

Docent legt uit aan leerling

Sociale inclusie van leerlingen met een beperking

Hoe kan het onderwijs bijdragen aan de sociale inclusie van leerlingen met een beperking, voor nu en voor hun toekomst? In het voorjaar van 2020 brengen we een advies over dit vraagstuk uit.
Lees verder

Leerlingen lopen schoolgebouw uit

Verschillen tussen jongens en meiden in het onderwijs

In het onderwijs presteren meisjes over de gehele linie beter dan jongens. Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel, in de wijze waarop er met jongens en meisjes wordt omgegaan op school?
Lees verder

Docent en leerlingen in klas

Onderwijstijd

Veel leraren in het primair onderwijs ervaren een hoge werkdruk of krijgen een burn-out. Welke dieperliggende problemen van de organisatie van het onderwijs en van de arbeidscultuur hangen hiermee samen?
Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Publiek en privaat onderwijs

Er zijn vele vormen van privaat onderwijs beschikbaar. De coronacrisis lijkt deze ontwikkelingen in het onderwijs te versterken. Wat betekent dat voor gelijke kansen en hoe borgen we kwaliteit? Lees verder