Adviezen in voorbereiding

Op deze pagina vindt u een overzicht van de adviezen en verkenningen waar de Onderwijsraad momenteel aan werkt.

Meisjes aan rekstok

Vrijheid van onderwijs

Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De raad verkent welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft in deze tijd. Lees verder

Docent legt uit aan leerling

Passend onderwijs

De raad werkt aan een strategisch advies over hoe optimaal tegemoet kan worden gekomen aan leerlingen met speciale leer- en ontwikkelbehoeften.
Lees verder

Docenten aan tafel

Educatieve dienstverlening

Hoe kan educatieve dienstverlening aan scholen bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid,  scholen en andere partijen?
Lees verder

Leerlingen lopen schoolgebouw uit

Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs

In het onderwijs presteren meisjes over de gehele linie beter dan jongens. Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel, in de wijze waarop er met jongens en meisjes wordt omgegaan op school?
Lees verder