Adviezen in voorbereiding

Op deze pagina vindt u een overzicht van de adviezen en verkenningen waar de Onderwijsraad momenteel aan werkt.

Meisjes aan rekstok

Vrijheid van onderwijs

Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De raad verkent welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft in deze tijd. Lees verder

Docent en leerlingen in klas

Onderwijstijd

Veel leraren in het primair onderwijs ervaren een hoge werkdruk of krijgen een burn-out. Welke dieperliggende problemen van de organisatie van het onderwijs en van de arbeidscultuur hangen hiermee samen?
Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Publiek en privaat onderwijs

Er zijn vele vormen van privaat onderwijs beschikbaar. De coronacrisis lijkt deze ontwikkelingen in het onderwijs te versterken. Wat betekent dat voor gelijke kansen en hoe borgen we kwaliteit? Lees verder

Differentiatie selectie

Differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel

Een van de meest in het oog springende kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel is de sterke differentiatie. Hoe kunnen differentiatie en selectie in ons onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van beperken? Lees verder