Advies over het wetsvoorstel Wet internationalisering in balans

De minister van OCW wil door middel van het wetsvoorstel 'Wet internationalisering in balans' zorgen voor een beter evenwicht tussen de voor- en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs.

Beeld: ©Onderwijsraad

Met het wetsvoorstel worden de regels voor het verzorgen van hoger onderwijs in het Nederlands en een andere taal dan het Nederlands aangepast en krijgen instellingen de mogelijkheid om de numerus fixus gerichter in te zetten. Verder omvat het voorstel maatregelen op het gebied van regievoering rondom de instroom van internationale studenten. Voor het mbo zal met het wetsvoorstel de zogenoemde omkeerregeling van kracht worden.

Advies in voorbereiding

Op verzoek van de minister van OCW, werkt de raad aan een advies over het wetsvoorstel Wet internationalisering in balans.

Dit advies verschijnt in februari 2024.