Studie: Verhogen prestaties leerlingen basisonderwijs

De Onderwijsraad heeft aan TNS NIPO gevraagd de meningen te peilen van leerkrachten, internbegeleiders en taal- en rekencoördinatoren en schoolleiders over het verhogen van leerprestaties. De resultaten van dit onderzoek staan in dit rapport.