Studie: Flexibilisering primair en voortgezet onderwijs: Wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen

Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie gaat in op wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen.

Analyse van de wet- en regelgeving leert dat de wetgever veel ruimte laat aan scholen om het onderwijs op flexibele manier in te richten.