Publicaties

Publicaties

429 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Persbericht: Maak excellente leraren zichtbaar

De Onderwijsraad stelt voor excellente leraren op school te laten fungeren als rolmodel. Als excellente leraren de ruimte ...

Rapport | 07-03-2011

Samenvatting: Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

Hoe is excellentie onder leraren te bevorderen? De Onderwijsraad pleit er in dit advies voor excellente leraren op school te ...

Advies | 07-03-2011

Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor ...

Advies | 28-02-2011

Persbericht: Diagnostische toets helpt leraar bij verhogen leerprestaties

De leraar vervult in het verbeteren van de leerprestaties een cruciale rol. Hooggekwalificeerde leraren kunnen beter inspelen op ...

Rapport | 28-02-2011

Samenvatting: Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor ...

Advies | 28-02-2011

Presentatie: Ouders als partners. Rene Flippo

Dit advies gaat over de positie en betrokkenheid van ouders in het onderwijs. De raad onderscheidt drie posities van ouders: als ...

Publicatie | 25-01-2011

Uitgebreid onderwijs

In discussies over het onderwijs ligt een te grote nadruk op de minimum(uren)norm en wordt onvoldoende naar voren gebracht dat ...

Advies | 15-12-2010

Samenvatting: Een onderwijsprogramma met maatschappelijke voorhoedes

Leden van plaatselijke, regionale en landelijke maatschappelijke voorhoedes kunnen meer dan nu hun betrokkenheid tonen bij het ...

Advies | 15-12-2010

Een onderwijsprogramma met maatschappelijke voorhoedes

Leden van plaatselijke, regionale en landelijke maatschappelijke voorhoedes kunnen meer dan nu hun betrokkenheid tonen bij het ...

Advies | 15-12-2010

Studie: Literatuurstudie uitgebreid onderwijs

In opdracht van de Onderwijsraad heeft het lectoraat Integraal jeugdbeleid: de vensterschool als portaal, een zoekopdracht ...

Rapport | 15-12-2010