Vrijheid van onderwijs

Al ruim honderd jaar waarborgt artikel 23 van de Grondwet dat er in Nederland vrijheid van onderwijs is en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De vraag hoe de uitwerking ervan in het hier en nu het beste vorm kan krijgen, gaat vaak gepaard met discussie en debat over spanningen die inherent zijn aan een pluriforme samenleving. Wat is de positie van de scholen, van het individu en van de overheid? Artikel 23 draagt de overheid aan de ene kant op om dingen te doen, zoals eisen stellen aan de deugdelijkheid van het onderwijs, en aan de andere kant om dingen te laten, zoals te veel ingrijpen in het inhoudelijk reilen en zeilen van een school.

De Onderwijsraad richt zich in zijn adviezen op de verhouding tussen overheidszorg en de vrijheid om onderwijs te (doen) geven. De raad kijkt daarbij steeds naar de betekenis van artikel 23 in de huidige tijd.