Gelijke onderwijskansen en inclusie

Onderwijs als publieke, voor iedereen toegankelijke voorziening, moet recht doen aan de capaciteiten en ontwikkeling van alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of het opleidingsniveau van hun ouders. De Onderwijsraad kijkt naar de werking van het hele onderwijssysteem en hoe dit uitpakt voor verschillende leerlingen en studenten. Want iedere leerling moet zich vanuit zijn capaciteiten kunnen ontwikkelen, leren en een diploma kunnen behalen. Dat geldt voor zowel de meer begaafde, vroegrijpe en snel lerende kinderen, als de minder vlot of goed lerende jongeren en de laatbloeiers.

Bovendien levert het onderwijs een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van jongeren met het oog op hun deelname aan de samenleving. Daarbij is het van belang dat leerlingen op school ook leeftijdgenoten met verschillende achtergronden ontmoeten om elkaars leefwereld te leren kennen.

Adviezen