Gelijke onderwijskansen en inclusie

Onderwijs als publieke, voor iedereen toegankelijke voorziening, moet recht doen aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of het opleidingsniveau van hun ouders. De Onderwijsraad kijkt naar de werking van het hele onderwijsstelsel en hoe dit uitpakt voor verschillende leerlingen en studenten.

Bovendien levert het onderwijs een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van jongeren met het oog op hun deelname aan de samenleving. Daarbij is het van belang dat leerlingen op school ook leeftijdgenoten met verschillende achtergronden ontmoeten om elkaars leefwereld te leren kennen.

Adviezen