Publicaties

404 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Studie: Onderwijs en opvang voor jonge kinderen

Ter voorbereiding op zijn advies over een nieuwe kleuterperiode in de basisschool heeft de Onderwijsraad aan het Kohnstamm ...

Rapport | 26-05-2010

Samenvatting: Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd is van grote invloed op hun verdere leven. Tussen hun tweede en zesde jaar ...

Advies | 26-05-2010

Beleidsreactie: Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs

Dit is de beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2010

Verzelfstandiging in het onderwijs I

In dit advies gaat de raad na hoe het beste kan worden ingegaan op initiatieven van ouders die een bepaald onderwijsaanbod willen ...

Advies | 11-05-2010

Samenvatting: Verzelfstandiging in het onderwijs I

De raad heeft vanaf 2002 (Wat scholen vermogen) consistent gepleit voor met waarborgen omklede facilitering van initiatieven door ...

Advies | 11-05-2010

Persbericht: Uittreden uit schoolbestuur vraagt om zorgvuldige procedure

Scholen moeten niet zomaar uit een bestuursverband kunnen stappen om alleen verder te gaan. Voordat aansluiting bij een ander ...

Rapport | 11-05-2010

Vroeg of laat

Geen verplicht uitstel van selectie voor iedereen, maar wel verbeteringen in het huidige stelsel om bestaande zwaktes tegen te ...

Advies | 08-03-2010

Persbericht: Nieuwe doorstroomvoorzieningen nodig

Het is niet nodig het selectiemoment voor de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor alle leerlingen uit te ...

Rapport | 08-03-2010

Studie: Inventarisatie initiatieven rond vroegselectie

De Onderwijsraad heeft SLO gevraagd een inventarisatie te maken van initiatieven die zich richten op vermindering van de ...

Rapport | 08-03-2010

Samenvatting: Vroeg of laat

Geen verplicht uitstel van selectie voor iedereen, maar wel verbeteringen in het huidige stelsel om bestaande zwaktes tegen te ...

Advies | 08-03-2010