Publicaties

409 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De school en leerlingen met gedragsproblemen

De Onderwijsraad heeft vandaag zijn advies De school en leerlingen met gedragsproblemen gepubliceerd. In het advies staan de ...

Advies | 15-02-2010

Studie: Literatuurstudie omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen

Deze studie bevat de rapportage van een literatuurstudie over het onderwerp onderwijs aan zorgleerlingen.

Rapport | 15-02-2010

Samenvatting: De school en leerlingen met gedragsproblemen

De Onderwijsraad heeft vandaag zijn advies De school en leerlingen met gedragsproblemen gepubliceerd. In het advies staan de ...

Advies | 15-02-2010

Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs

Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs zijn de laatste decennia in het teken komen te staan van vraagsturing. In dit advies ...

Advies | 27-01-2010

Samenvatting: Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs

De centrale vraag in dit advies is hoe onderwijsondersteuning en onderwijsontwikkeling zo kunnen worden georganiseerd dat samen ...

Advies | 27-01-2010

Studie: Verschuiving in de onderwijsondersteuning

Eindverslag van een onderzoek naar verschuivingen in de onderwijsondersteuning. Het rapport beschrijft eerst de ontwikkelingen ...

Rapport | 27-01-2010

Studie: Verschuiving in de onderwijsondersteuning - appendix

Eindverslag van een onderzoek naar verschuivingen in de onderwijsondersteuning. Het rapport beschrijft eerst de ontwikkelingen ...

Rapport | 27-01-2010

Presentatie: Een goede start voor het jonge kind

Door de Tweede Kamer is aan de Onderwijsraad de vraag voorgelegd welke inrichting van het voorschoolse stelsel het meest adequaat ...

Publicatie | 05-07-0015

Samenvatting: Een onderwijsstelsel met veerkracht

In een snel veranderende samenleving veranderen ook de eisen aan het onderwijs. Toenemende individualisering, automatisering, ...

Advies | 12-12-0014