Professionals in het onderwijs

Leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbesturen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Maar deze beroepen staan onder druk: de leraren-  en schoolleiderstekorten nemen toe en de werkdruk is hoog. Onderwijsbesturen hebben vele verantwoordelijkheden, maar ervaren zelf moeilijkheden bij het waarmaken daarvan.

In de adviezen en verkenningen van de Onderwijsraad is veel aandacht voor professionals in het onderwijs. Of het nu gaat om het beroep leraar, de positie van de leraar, schoolleider en schoolbestuurder,  lerarenopleidingen, lerarenbeleid of de onderwijsarbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, en de rol van de overheid. 

Adviezen en adviezen in voorbereiding